Indgå aftaler om rettigheder til designs

To domme om retten til møbeldesigns understreger vigtigheden af at få indgået klare aftaler, inden der etableres et samarbejde mellem en designer og en producent om udnyttelse af designs.

Sø- og Handelsretten har i to forskellige sager den 15. april 2016 (i sag V-44-14) og den 8. maj 2015 (i sag V-46-14) afsagt to domme, der begge angår, om en designer havde ret til at opsige en aftale med en møbelproducent om produktion og salg af en række møbeldesigns, eller om der var indgået en endelig og uopsigelig overdragelse af retten til at producere og sælge de pågældende designs.

I den seneste dom af 15. april 2016 fandt retten, at der var sket en endelig og uopsigelig overdragelse til møbelproducenten af retten til at producere og sælge de omhandlede møbeldesigns. Designeren havde derfor ikke været berettiget til at opsige de indgåede aftaler herom, som var baseret på nogle i branchen godkendte standardvilkår, der ikke indeholdt bestemmelser om opsigelse, men som efter sin ordlyd og den branchemæssige forståelse heraf indeholder et udgangspunkt om uopsigelighed.

I dommen fra 8. maj 2015 fandt retten, at møbelproducenten ikke havde godtgjort, at det var aftalt, at retten til at producere og sælge de omhandlede møbeldesigns var endeligt overdraget fra designeren til møbelproducenten, eller at designeren havde givet møbelproducenten en uopsigelig ret til at udnytte de pågældende rettigheder. Designeren kunne herefter opsige samarbejdet med et passende varsel.

Dommene understreger vigtigheden af forud for samarbejdets påbegyndelse at få indgået klare aftaler, når der skal indgås et samarbejde mellem en designer og en producent om udnyttelse af designs.

I modsat fald kan det føre til langvarige og opslidende konflikter. I begge de to sager har parternes således haft juridiske slagsmål i ca. to år forud for afsigelsen af de to domme, der endvidere begge nu er anket.

De to domme om retten til møbeldesigns kan læses her:

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret