Brexit: Varemærker og designs

Brexit er en realitet, og det kommer til at påvirke de fleste indehavere af EU-varemærker og EU-designs. 

Det er endnu for tidligt at sige præcis, hvilken effekt Brexit kommer til at få, for det vil i høj grad afhænge af den associeringsaftale, som Storbritannien kan få forhandlet på plads med EU.

Effekten af Brexit vil blandt andet kunne være følgende:

  • EU-varemærker dækker ikke længere Storbritannien, og det vil være nødvendigt for varemærkeindehavere at anskaffe sig lokale varemærkerettigheder, hvis man ønsker beskyttelse i Storbritannien. Det må dog forventes, at man kan foretage en form for udskillelse/konvertering fra sine nuværende EU-varemærker og EU-designs
  • Aftaler om EU-varemærker/EU-designs eller aftaler der dækker det geografiske område "EU" vil muligvis skulle genforhandles
  • EU-dækkende forbud gælder ikke længere i Storbritannien
  • Øget risiko for tab af EU-varemærker, hvis den hidtidige brug af varemærket hovedsageligt var i Storbritannien

Ingen grund til panik

Plesner vil følge situationen og løbende orientere, efterhånden som der kommer afklaring på spørgsmålene.

Der er ingen grund til panik. Brexit træder ikke i kraft med det samme, og der vil efter Plesners vurdering komme en løsning, der sikrer, at virksomheder kan opretholde deres nuværende varemærke- og designbeskyttelse i Storbritannien. Danske virksomheder med interesser i Storbritannien bør dog i den kommende tid foretage en vurdering af deres porteføljer af immaterielle rettigheder, så de kan lægge en ordentlig strategi for beskyttelse af disse rettigheder, når Brexit træder i kraft.

Læs mere om konsekvenserne af Brexit for danske virksomheder i Berlingske artiklen
"Tre skarpe: Sådan kommer Brexit til at presse de danske virksomheder". 

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret