Børsnoterede selskaber skal snart have en LEI-kode

Foreslået ændring af bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser vil medføre, at alle udstedere af børsnoterede værdipapirer skal have en LEI-kode ved indsendelse af oplysninger til Finanstilsynet fra 1. januar 2017.

Hvad er en LEI-kode?

Legal Entity Identifier (LEI) er en standardiseret identifikationskode som består af 20 tegn, og som entydigt identificerer juridiske enheder på de globale finansielle markeder. Lidt populært sagt, er LEI-koden en international pendant til det danske CVR-nummer som alle danske virksomheder har, da LEI-koden er en global og unik identifikation.

Hvad gælder i dag?

Allerede i dag har en række danske virksomheder en LEI-kode, hvis de f.eks. er modparter i derivathandler underlagt EMIR-forordningen, da der efter denne forordning gælder en forpligtelse til at benytte en LEI-kode ved indberetning af oplysninger.

Desuden er flere af Finanstilsynets indberetningsskemaer udviklet med henblik på, at LEI-kode kan benyttes til at identificere det børsnoterede selskab, f.eks. skemaet der benyttes ved indberetning af storaktionærmeddelelser, og skemaet der benyttes ved indberetning af ledende medarbejderes transaktioner.

Der gælder dog ikke i dag noget generelt krav om, at børsnoterede virksomheder skal have en LEI-kode.

LEI-kode bliver (formentlig) obligatorisk fra 1. januar 2017

Finanstilsynet har den 29. august sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1258 af 9. november 2015 om udsteders oplysningsforpligtelser i høring.

Med ændringen lægges der op til, at det fra 1. januar 2017 vil være et krav, at alle danske udstedere af børsnoterede værdipapirer skal have en LEI-kode. Samtidig vil det være et krav, at udstedere benytter LEI-koden ved indsendelse af oplysninger til Finanstilsynet. Det vil formentlig også betyde, at andre indberetningspligtige skal benytte LEI-koder ved indberetning til Finanstilsynet, f.eks. ledende medarbejdere eller disses nærtstående der indberetter transaktioner i henhold til markedsmisbrugsforordningen.

Hvordan anskaffes en LEI-kode og hvad koster det?

LEI-koden kan oprettes hos en udbyder, en såkaldt LOU (Local Operating Unit), for ca. 1.100-1.300 kr. Dertil kommer et årligt gebyr på ca. 650-750 kr.

Mere information

Se høringen af udkastet til ny bekendtgørelse om udsteders oplysningsforpligtelser på Høringsportalen.

Finanstilsynet henviser til følgende udbydere af LEI-koder:
Læs mere om LEI-koder på Finanstilsynets hjemmeside.

Seneste nyt om Capital Markets

Læs alle insights om Capital Markets og MA