Tiltalefrafald afslutter sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller

Virksomheden Julius Nielsen & Søn har fået tiltalefrafald for 20 forhold af tilbudskoordinering i sagerne om de storkøbenhavnske byggekarteller. Sagen viser, at konkurrencelovens regler om straflempelse kan være en reel vej ud af bødeansvar og evt. fængselsstraf i kartelsager. I lyset af de forhøjede bødeniveauer for konkurrencelovsovertrædelser, som trådte i kraft i 2013, kan der komme flere sager om straflempelse fremover.

I 2010 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uanmeldte kontrolbesøg hos en række byggevirksomheder, herunder Julius Nielsen & Søn. Virksomheden valgte herefter at søge om straflempelse.

Myndighedernes undersøgelser resulterede i, at Julius Nielsen & Søn blev tiltalt for 20 forhold af tilbudskoordinering i perioden 2005-2009. Disse forhold ville angiveligt have ført til en betydelig millionbøde til virksomheden.

Men eftersom Julius Nielsen & Søn opfyldte betingelserne for tiltalefrafald, slap virksomheden for bøde. Tiltalefrafaldet gjaldt også virksomhedens nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere og andre ansatte.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet begrundede bl.a. tiltalefrafaldet med, at Julius Nielsen & Søn tidligere havde fået foreløbigt tilsagn om tiltalefrafald, og at virksomheden (og ledelsen, ansatte m.v.) havde samarbejdet med myndighederne under hele behandlingen af sagen og havde været med til at afsløre flere ulovlige forhold blandt byggeselskaber i Storkøbenhavn.

Herudover havde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen erklæret sig enig i, at der skulle gives tiltalefrafald. Tiltalefrafaldet betyder, at Julius Nielsen & Søn anses for skyldig i karteldeltagelse, men at der ikke vil blive ført en straffesag.

Generelt om sagskomplekset

De storkøbenhavnske byggekarteller vedrørte koordination af priser på byggeprojekter til en samlet værdi af 400-500 millioner kroner. I alt er 25 virksomheder og 21 ledende medarbejdere blevet idømt bøder for samlet set 31 millioner kroner. Den højeste bøde er på 10 millioner kroner.

En enkelt virksomhed er blevet frifundet på grund af for sen sigtelse. Se vores tidligere nyhed om sagen: Byggekartelsagen: Entreprenør frifundet pga. for sen sigtelse

Det betyder sagen for virksomheder:

  • Sagen med Julius Nielsen & Søn viser, at virksomheder, som har deltaget i et kartel, har en reel mulighed for at opnå straflempelse og eventuelt helt slippe for straf, hvis de rettidigt ansøger om straflempelse og i øvrigt samarbejder med myndighederne under sagens opklaring og bidrager med afgørende nye oplysninger.
  • I mange tilfælde bliver virksomheder først opmærksomme på, at de kan være involveret i et muligt kartel, når myndighederne dukker op på kontrolbesøg. I disse tilfælde skal en evt. beslutning om at søge straflempelse træffes hurtigt. Det er derfor vigtigt, at man proaktivt overvejer interne processer for, hvordan sådanne beslutninger skal håndteres, hvis uheldet er ude. Effektive interne processer kan gøre forskellen mellem fuld bødefritagelse og - i værste fald - ingen straflempelse.
  • Det er vigtigt at være opmærksom på, at straflempelse, herunder tiltalefrafald, ikke beskytter mod evt. erstatningskrav. Dog indeholder den nye lov om behandling af erstatningssager for konkurrencelovsovertrædelser, som træder i kraft 27. december 2016, særlige fordelagtige regler for virksomheder, som har opnået bødefritagelse/tiltalefrafald. Det gælder navnlig i form af begrænsninger i disse virksomheders solidariske ansvar for kartelovertrædelser.

Se mere information om tiltalefrafaldet og status på det storkøbenhavnske byggekartel her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret