Rekordstore bøder for brud på hvidvask-regler

I de seneste uger er der i USA og Danmark afsagt markante afgørelser med meget betydelige bøder og beslaglæggelse over for virksomheder i den finansielle sektor. Sagerne kommer i en periode, hvor myndighederne både i Danmark og internationalt har skærpet indsatsen mod hvidvask.

Det største pengeoverførselsfirma i verden Western Union har i sidste uge fået beslaglagt ca. fire milliarder kroner for at undlade at opfylde hvidvaskreglerne, mens kriminelle har hvidvasket penge i selskabets pengeoverførselskanaler. Det er det største beslaglagte beløb til dato i USA i en sag om hvidvask. Western Union har over for den amerikanske Federal Trade Commission, landets justitsministerium og en række delstater erkendt, at selskabet bevidst har undladt at undersøge hvidvaskning og samtidig medvirket til svindel med overførsel af midler.

Det har ført til en aftale med selskabet om beslaglæggelsen af de fire milliarder kroner og en opstramning af en lang række interne compliance-foranstaltninger og undervisning af medarbejdere til at opdage overførsel af sorte penge hos Western Union.

Historisk hvidvask-dom i Danmark

I går - kun en uge efter den amerikanske afgørelse - skærpede Østre Landsret en byretsdom med historisk hårde straffe for at hvidvaske 223 millioner kroner gennem et københavnsk vekselkontor.

Vekselbureauet fik en bøde på - et i dansk sammenhæng rekordbeløb - 111 mio. kr. To mænd på 34 og 67 år er desuden blevet idømt hver seks års fængsel. Endelig satte dommen en stopper for direktørens og vekselkontorets fremtidige virke i branchen ved frakendelse af retten til at drive og beskæftige sig med vekselvirksomhed.

Sagen er den første af sin art i Danmark, og den giver anklagemyndigheden et bedre billede af, hvor grænsen går imellem hæleri og overtrædelser af hvidvaskloven.

Østre Landsret fandt overtrædelserne særligt grove, fordi de to mænd og vekselkontoret med hælerierne og overtrædelserne af hvidvaskloven kan have medvirket til, at organiserede kriminelle slørede udbyttet af deres kriminalitet.

Myndighederne skærper indsats mod hvidvask

Det er næppe nogen tilfældighed, at der blandt andet i USA og Danmark er faldet markante afgørelser på hvidvaskområdet. Det internationale myndighedspres for at opdage og håndhæve overtrædelser af hvidvask har gennem de seneste år været stigende.

I Danmark er indsatsen over for hvidvask bl.a. skærpet i form af ny lovgivning på området, der skal implementere EU's 4. hvidvaskdirektiv. Samtidig har både de danske og de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder været kritiske over for finansielle virksomheders generelle hvidvask-compliance, og flere store bøder er blevet uddelt.

På trods af dette, vurderer den internationale organisation Financial Action Task Force (FATF), at Danmarks indsats ikke er tilstrækkelig. Det fremgår af et foreløbigt rapportudkast efter, at FATF var på kontrolbesøg i Danmark i november 2016.

FATF kritiserer bl.a. metoden i de danske myndigheders risikovurdering, manglende koordinering, et underdimensioneret hvidvasksekretariat og et utilstrækkeligt tilsyn med særligt den finansielle sektor. Danske virksomheder må derfor forvente, at der fra de relevante myndigheders side fremover vil ske en yderligere skærpelse af indsatsen på disse områder.

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet