Den fælles patentdomstol - overvej fravalgsordningen

Den fælles patentdomstol (UPC) træder efter alt at dømme i kraft allerede i december 2017. Derfor haster det for virksomhederne at overveje ordningens konsekvenser for deres patentportefølje, og om man skal benytte sig af muligheden for at tage sine europæiske patenter helt ud af ordningen (“opt-out”).

Advokat, partner Sture Rygaard og advokat Peter Nørgaard skriver i det nye nummer af branchemagasinet Dansk Biotek om hovedpunkterne i fravalgsordningen - og giver nogle bud på, hvilke elementer der bør indgå i virksomheders overvejelser.

Læs hele artiklen: "Opt-out"-fravalgsordningen for den europæiske patentdomstol
Kilde: Magasinet Dansk Biotek