Sådan reguleres franchise i Danmark

Franchise som forretningskoncept bliver reguleret vidt forskelligt fra land til land. I den nye fjerde udgave af den internationale publikation "The Franchise Law Review" gennemgår advokat, partner Jacob Ørskov Rasmussen vilkårene for franchising i Danmark.

Der findes ingen særlig lovgivning vedrørende franchising i Danmark, og derfor er franchiseaftaler reguleret af dansk rets almindelige regler. Det betyder blandt andet, at den danske aftalelov og de almindelige aftaleretlige principper finder anvendelse på franchiseaftaler.

Franchiseaftaler kan imidlertid være reguleret af forskellige ufravigelige regler i danske særlove så som konkurrenceloven, markedsføringsloven, erhvervslejeloven, produktansvarsloven, købeloven, lov om behandling af personoplysninger etc., som kan begrænse parternes handlefrihed.

Plesner har de seneste år opbygget en betydelig ekspertise inden for franchising og har været involveret i en række sager vedrørende etablering af nye franchise koncepter i Danmark, og i det danske kapitel af "The Franchise Law Review" besvares de væsentligste spørgsmål om franchise i forhold til dansk lovgivning.

Læs kapitlet om Danmark i "The Franchise Law Review"

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret