Ny vejledning - finansielle virksomheders brug af cloud til IT-outsourcing

Finansielle virksomheder bør være opmærksomme på en ny vejledning fra Finanstilsynet om reglerne for at bruge cloud-tjenester til IT-outsourcing. Vejledningen baserer sig på Finanstilsynets eksisterende vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder fra 2010 ("outsourcingbekendtgørelsen") og forholder sig til nogle af de problemstillinger, der særligt gælder ved brug af cloud-tjenester.

Vejledningen "Anvendelse af cloud-tjenester som led i IT-outsourcing" gennemgår den praktiske håndtering, der følger af outsourcingbekendtgørelsen i forhold til IT-outsourcing til en cloud-leverandør. Vejledningen har derudover bl.a. til formål at præcisere, hvordan finansielle virksomheder - efter at en kontrakt er indgået - sikrer tilstrækkelig kontrol og opfølgning over for cloud-leverandøren.

Hvad er nyt?

Som noget af det væsentligste i forhold til den eksisterende generelle vejledning til outsourcingbekendtgørelsen præciseres det, hvornår outsourcing er "væsentlig" og dermed omfattet af outsourcingbekendtgørelsen. I den eksisterende vejledning til outsourcingbekendtgørelsen fremgår det således blot, at outsourcing af IT normalt vil være væsentlig, uden at der redegøres nærmere herfor.

Den nye vejledning bidrager således med en tiltrængt fortolkning af væsentlighedsbegrebet og konkrete retningslinjer for, hvordan finansielle virksomheder løbende skal vurdere væsentlighed.

Læs vejledningen "Anvendelse af cloud-tjenester som led i IT-outsourcing"

Seminar om finansielle virksomheders brug af cloud-tjenester

Plesner inviterer til seminar den 16. maj 2017, hvor vi sætter fokus på finansielle virksomheders brug af cloud-tjenester:

  • Den nye vejledning: I første halvdel af seminaret tager vi dig igennem den nye vejledning med fokus på de nye fortolkningsbidrag, som vejledningen kommer med i forhold til den eksisterende vejledning til outsourcingbekendtgørelsen.
  • Praktiske udfordringer ved brug af cloud: I anden halvdel af seminaret tager vi afsæt i Plesners omfattende erfaringer med finansielle virksomheders brug af cloud-tjenester og guider dig igennem de udfordringer, der typisk opstår, når finansielle virksomheder ønsker at bruge cloud-tjenester.  
Læs mere og tilmeld dig

Seneste nyt om Teknologi & Outsourcing

Teknologi og Outsourcing