Betydningen af compliance-tiltag i straffesager

Hvilken betydning har virksomheders compliance-programmer og interne kontroller i forhold til virksomhedens mulige strafansvar og udmåling af straf i konkrete straffesager? Det emne undersøges i artiklen "Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager", der er skrevet af advokat Hans Fogtdal og offentliggjort i tidsskriftet Juristen.

I artiklen foretages en gennemgang af udvalgte retsområder inden for den erhvervsretlige regulering, hvor compliance-programmer efter regler eller efter praksis kan have betydning.

Med inspiration fra USA anbefales det i artiklen at skabe yderligere klarhed og gennemsigtighed for rettens og anklagemyndighedens vurdering af konkrete sager, hvor en virksomhed har gennemført særlige compliance-foranstaltninger. På den måde bliver de strafferetslige konsekvenser ved compliance-tiltag mere forudsigelige for virksomheder.

Læs artiklen "Betydningen af virksomheders compliance-tiltag i straffesager"

Seneste nyt om Erhvervsstrafferet

Erhvervsstrafferet