Nyt enhedspatent for Europa

Med patentreformens ikrafttræden i starten af 2018 indføres det såkaldte enhedspatent i den europæiske patentret. Enhedspatentet gør det billigere og lettere for patenthavere at håndhæve deres rettigheder på tværs af landegrænser. Særligt i opstartsfasen er enhedspatentet dog forbundet med en række begrænsninger, som det er vigtigt at være opmærksom på. Advokat, partner Jeppe Brinck-Jensen og advokat Peter Nørgaard skriver om det kommende enhedspatent i det nye nummer af branchemagasinet Dansk Biotek.

Enhedspatentet har en række fordele, men også nogle ulemper. Den største ulempe for en patenthaver vil være, at enhedspatentet altid kan kendes ugyldigt centralt ved UPC, uden at der er mulighed for at fravælge UPC’s enekompetence, sådan som det er tilfældet med et traditionelt, europæisk patent.

De virksomheder, der vil undgå risikoen for central ugyldigkendelse ved UPC, bør derfor fortsat overveje et europæisk patent (eller et nationalt patent eller brugsmodel).

Endelig skal virksomheder være opmærksomme på, at det ikke med enhedspatentet er muligt at have forskellige ejerforhold for så vidt angår forskellige lande.

Læs hele artiklen "Enhedspatent, europæisk patent, eller nationalt patent?"
Kilde: Magasinet Dansk Biotek

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret