Revisorers rådgivning - erstatningsansvar overfor tredjemand

Rådgivningsopgaver udgør en stadig stigende del af de store revisionshuses kerneforretning. En ny artikel i tidsskriftet Revision & Regnskabsvæsen undersøger revisorers risiko for at blive gjort erstatningsansvarlige over for en tredjemand, som rådgivningen ikke er udarbejdet til.

Artiklen "Revisorers erstatningsansvar overfor tredjemand for rådgivning" er skrevet af advokat, partner Torben Bondrop og advokat Thomas Taguchi. Artiklen er skrevet i forlængelse af udviklingen i revisorbranchen, hvor revisionshusene udover de traditionelle revisionsydelser tilbyder en bred vifte af højspecialiserede rådgivningsydelser inden for blandt andet skat, moms, afgifter og transaktioner.

Temaet for artiklen er, om revisorer kan gøres ansvarlige over for f.eks. virksomheder eller privatpersoner, når disse ikke har købt den rådgivningsydelse, som revisorerne har givet. Problemet om erstatningsansvar kan opstå, når en sådan tredjemand alligevel får kendskab til revisorernes rådgivningen og vælger at foretage dispositioner, som baserer sig på denne.

Læs artiklen "Revisorers erstatningsansvar overfor tredjemand for rådgivning"

(artiklen gengives efter aftale med udgiveren Karnov Group - bemærk at formular skal udfyldes for at kunne se artiklen)

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution