Storbritannien på vej mod UPC-ratificering - Tyskland forsinket

Mens Storbritannien har taget et afgørende skridt mod ratificering af UPC-aftalen om den fælles europæiske patentdomstol, risikerer et søgsmål ved den tyske forfatningsdomstol at forsinke den tyske ratificering. Det kan betyde yderligere forsinkelse af, hvornår den nye patentaftale træder i kraft.

Det sidste stykke lovgivning, der er nødvendig for, at Storbritannien kan ratificere aftalen om den fælles patentdomstol (UPC-aftalen), er netop blevet fremlagt til godkendelse i det britiske parlament. Dermed åbnes der for britisk gennemførelse af aftalen.

13 lande, herunder Storbritannien, Tyskland og Frankrig, skal ratificere UPC-aftalen, før den kan træde i kraft. Af disse tre lande, har p.t. har kun Frankrig ratificeret. Storbritanniens ratificering har været forsinket, først på grund af Brexit-afstemningen og siden på grund af det britiske valg den 8. juni 2017, men nu tyder meget på, at landet er ved at forberede de allersidste skridt op til at kunne ratificere (det vil sige "godkende" aftalen).

Det drejer sig om lovgivningen, der skal gennemføre aftalens tillægsprotokol om privilegier og immuniteter for UPC og dets ansatte. Udover godkendelse i det centrale parlament i Westminster skal bekendtgørelsen også godkendes af det regionale skotske parlament.

Storbritannien har allerede i 2016 gennemført de nødvendige ændringer af den britiske patentlov; og når den sidste bekendtgørelse er blevet godkendt af parlamenterne, kan Storbritannien deponere sit ratifikationsinstrument i overensstemmelse med UPC-aftalen. På grund af sommerferieperioden forventes britisk ratificering dog først at kunne finde sted engang i efteråret.

Tysk ratificering forsinket

Mens Storbritannien er på vej med sin ratificering, er det kommet frem, at præsidenten for den tyske forfatningsdomstol - Bundesverfassungsgericht "BVerfG" - har bremset den tyske ratificeringsproces. Dette er kommet frem via den tyske avis Frankfurter Allgemeine Zeitung, der den 12. juni 2017 har kunnet berette, at forfatningsdomstolen har anmodet den tyske forbundspræsident om ikke for indeværende at underskrive den nødvendige lovgivning, der ellers var godkendt i det tyske parlament.

Anmodningen skyldes et ikke nærmere specificeret søgsmål om overtrædelse af den tyske forbundsforfatning, som forfatningsdomstolen ikke på forhånd kunne anse for grundløst ("nicht von vornherein aussichtslos").

Det vides ikke præcist, hvem der har anlagt søgsmålet, eller hvad klagen præcist går ud på, eller hvor længe søgsmålet vil forsinke gennemførelsen af lovgivningen. Der er imidlertid forskellige bud på, hvad søgsmålet kan gå ud på:

  • Et bud er, at søgsmålet ikke relaterer sig til UPC men til Den Europæiske Patentmyndighed (EPO). Nærmere bestemt at EPO-systemet er på kant med den tyske forfatning, fordi der ikke er en generel mulighed for at indbringe EPO's afgørelser for en uafhængig domstol. Dette vil have afsmittende virkning på UPC, da UPC har kompetence til at efterprøve nogle af EPO's afgørelser, og da UPC generelt har kompetence til at behandle retssager vedrørende de patenter, som EPO udsteder.
  • Et andet bud er, at lovgivningen ikke er vedtaget med det nødvendige flertal i parlamentet, nærmere bestemt at den skulle have været vedtaget med et flertal af 2/3 af stemmerne, fordi den indebærer afgivelse af suverænitet.
Det er ikke klart, hvor meget forfatningssøgsmålet vil forsinke processen. Hvis søgsmålet kan blive afgjort hurtigt, behøver det ikke betyde en forsinkelse af selve UPC's opstart, der er planlagt til starten af 2018. Omvendt hvis søgsmålet trækker ud, kan det betyde en forsinkelse på flere måneder, sådan at systemet måske først træder i kraft omkring sommeren 2018.

Forberedelseskomiteen ansvarlig for UPC's ikrafttræden har i en pressemeddelelse meddelt, at den indledende opstartsfase, hvor det blandt andet vil være muligt at fravælge UPC's kompetence for så vidt angår de traditionelle, europæiske patenter, formentlig først kommer i stand i starten af 2018. Pressemeddelelsen forholder sig tavst til, hvornår ordningen generelt træder i kraft, og der herefter kan anlægges sager ved UPC. Dette kan dog tidligst være 3-4 måneder senere.

Mere information

Seneste pressemeddelelse fra UPC's forberedelseskomite om status for UPC's ikrafttræden

Udkast til bekendtgørelsen der skal gennemføre immunitetsprotokollen i Storbritannien: "The Unified Patent Court (Immunities and Privileges) Order 2017"

Bekendtgørelsen om ændringerne af den britiske patentlov vedrørende UPC-aftalen "The Patents (European Patent with Unitary Effect and Unified Patent Court) Order 2016"

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret