Brexit: EUs udspil om IP-rettigheder

Som led i forhandlingen af Storbritanniens associeringsaftale med EU er Europa-Kommissionen nu kommet med sit overordnede bud på, hvordan Storbritannien skal agere i forhold til beskyttelse af IP-rettigheder efter Brexit.

Europa-Kommissionens udspil omfatter i hovedtræk følgende:

  • EU-rettigheder, som er registreret før Brexit (29. marts 2019), skal automatisk - og gratis - opdeles, således at der efter Brexit opstår en tilsvarende registreret rettighed i Storbritannien. De relevante EU-rettigheder er i den forbindelse EU-varemærker, EU-designs, EU-rettigheder til plantesorter, beskyttede geografiske betegnelser, beskyttede oprindelsesbetegnelser og visse andre geografiske indikationer.

  • Ansøgninger til EU-rettigheder skal ved Brexit opdeles på tilsvarende vis som registrerede rettigheder - dog muligvis ikke gratis.

  • Det skal efter Brexit være muligt at opnå et SPC (Supplementary Protection Certificate) i Storbritannien baseret på SPC forordningens betingelser og med den beskyttelse, der følger af EUs regler, hvis en ansøgning om SPC er indgivet til de britiske myndigheder før Brexit.

  • Rettighedshavere, der før Brexit har nydt retlig beskyttelse af databaser i henhold til Databasedirektivet, skal efter Brexit fortsat nyde den samme beskyttelse i de 27 EU-lande og i Storbritannien.

  • Rettigheder, som før Brexit var konsumeret, skal efter Brexit forblive konsumeret i såvel de 27 EU-lande som i Storbritannien. Betingelserne for konsumption skal defineres med udgangspunkt i de gældende EU-regler.

Europa-Kommissionens udspil er ikke uden udfordringer, men ligger dog relativt tæt på de ønsker, som mange IP-rettighedshavere har i forhold til Brexit.
Den britiske regering er endnu ikke kommet med sin respons til udspillet.

Plesner følger udviklingen tæt og vil løbende orientere herom.

Læs Europa-Kommissionens udspil

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret