Nye regler om forretningshemmeligheder sendt i høring

Det længe ventede udkast til lovforslag om forretningshemmeligheder er i dag blevet sendt i ekstern høring.

Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/943/ET af 8. juni 2016 om beskyttelse af forretningshemmeligheder. 

Loven vil samle den danske regulering af forretningshemmeligheder i en ny og selvstændig lov og skabe ensartede rammevilkår for reguleringen af forretningshemmeligheder på tværs af EU. 

Se lovforslaget 

Vi følger arbejdet med de nye regler om forretningshemmeligheder tæt og supplerer med yderligere analyse. Eventuelle spørgsmål er naturligvis velkomne.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret