Ny varemærkedom om figurmærker på cigaretpakker

Figurmærket SUPER ROLL skulle slettes grundet ældre rettigheder til figurmærket ROOFTOP. Det har Sø- og Handelsretten afgjort i en ny kendelse om figurmærker på cigaretpakker.

I sagen skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, om en afgørelse truffet af Ankenævnet for Patent og Varemærker var korrekt. Ankenævnet havde fundet, at Phillip Morris’ (herefter PM) registrering af rettigheder til figurmærkerne ROOFTOP - anvendt på Marlboro cigaretpakker - for varer i klasse 34 ikke var til hinder for Scandinavian Tobacco Groups registrering af figurmærket SUPER ROLL for varer i samme klasse.

PM gjorde over for retten bl.a. gældende, at der var risiko for forveksling mellem mærkerne ROOFTOP og SUPER ROLL. PM fremlagde desuden en række undersøgelser fra Italien, Tyskland og Polen, som viste, at ROOFTOP var velkendt i disse lande. PM henviste også til sag C-301/07 - PAGO, hvorefter velkendthed i én medlemsstat medfører velkendthed i hele EU.

Ankenævnet anførte dels, at der ikke var risiko for forveksling mellem de to varemærker, dels at det ikke var afgørende, om varemærket var velkendt i en anden EU-medlemsstat end Danmark. Desuden havde Ankenævnet i deres afgørelse lagt vægt på, at det ikke var blevet bevist, at varemærket ROOFTOP var velkendt i den relevante omsætningskreds i Danmark.

Retten nåede frem til, at Ankenævnets afgørelse var forkert, og at registreringen af figurmærket SUPER ROLL skulle slettes. Retten henviste bl.a. til sag C-125/14 - Iron & Smith, hvorefter det er væsentligt, om en kommerciel set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i Danmark har kendskab til varemærket. Retten kom herefter frem til, at en betydelig del af kundekredsen i Danmark havde kendskab til figurmærket ROOFTOP, og at den relevante kundekreds vil skabe en sammenhæng mellem de to mærker.

Retten anførte yderligere, at figurmærket SUPER ROLL forsøgte at lægge sig i kølvandet på ROOFTOP-mærket for at drage fordel af ROOFTOPs tiltrækningskraft, omdømme og prestige. Betingelserne for beskyttelse efter varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 1 var dermed opfyldt.

Læs dommen

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret