Brexit: IP-rettigheder i nyt EU-udspil til Brexit-aftale

EU-Kommissionen har i dag offentliggjort sit udkast til aftalen for Storbritanniens udtrædelse af EU. Ejere af IP-rettigheder vil glæde sig over EU-Kommissionens udgangspunkt om, at blandt andet varemærker og designs skal videreføres vederlagsfrit og uden tab af prioritetsdato.

I EU-Kommissionens omfattende aftaleudkast om Brexit på 119 sider, reguleres IP-rettigheder i artikel 50-57. EU-Kommissionens overordnede ønske er beskrevet i artikel 50, stk. 1:

"The holder of any of the following intellectual property rights which have been registered or granted before the end of the transition period shall, without any re-examination, become the holder of a comparable registered and enforceable intellectual property right in the United Kingdom […]"

Det medfører blandt andet, at 'videreførte' britiske varemærker og designs skal nyde samme ansøgningsdato eller prioritetsdato som deres 'oprindelige' EU-varemærker og EU-designrettigheder.

EU-Kommissionen lægger også op til, at denne tildeling af tilsvarende britiske IP-rettigheder skal ske vederlagsfrit, og at indehaverne af IP-rettigheder ikke selv behøver at skulle genansøge eller i øvrigt foretage sig noget administrativt for at få tildelt de britiske IP-rettigheder. Overførsel af den relevante information skal derimod ske i samarbejde mellem EUIPO og UKIPO.

Udkastet til aftalen skal over de kommende uger drøftes i EU-regi, før det sendes til de britiske myndigheder.

Der følger en række yderligere forslag (om IP-rettigheder) i aftaleudkastet, som kan læses her

Læs mere om konsekvenserne af Brexit og Plesners Brexit Task Force


 

Seneste nyt om Brexit

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret