Lægemiddelindustriens betaling af efteruddannelse til sundhedspersoner

Danske Regioner har vedtaget nye retningslinjer, som medfører, at sundhedspersoner ikke længere kan få betalt konferencer og kurser direkte af lægemiddelindustrien.

De nye retningslinjer fastslår, at virksomheder, der ønsker at støtte efteruddannelses- og andre kompetenceudviklingsaktiviteter, skal rette henvendelse til sygehusledelsen, som dernæst træffer beslutning om den enkelte sundhedspersons deltagelse.

Retningslinjerne er vedtaget efter kritik af den tidligere ordning, hvor deltagelse i efteruddannelse i nogle tilfælde var aftalt direkte mellem den ansatte sundhedsperson og lægemiddelindustrien.

Med de nye retningslinjer inddrager Danske Regioner et armslængdeprincip i forhold til lægemiddelindustriens kontakt med sundhedspersonalet, som skal sikre sundhedspersonalets uafhængighed, og at sundhedspersonernes habilitet ikke betvivles.

Læs de nye retningslinjer fra Danske Regioner

Seneste nyt om Life Science

Life Science