Ændring af selskabsloven på vej

Erhvervsministeren har fremsat et nyt forslag om ændring af selskabsloven. De nye regler vil bl.a. betyde, at der indføres lempeligere regler for stiftelse af aktieselskaber samt omdannelse til aktieselskaber. Vedtages lovforslaget risikerer virksomheder desuden at blive tvangsopløst, hvis de mangler at registrere deres reelle ejere.

Det nye lovforslag om en ændring af selskabsloven tager afsæt i aftalen om erhvervs- og vækstinitiativer af 12. november 2017, som skal styrke grundlaget for den fremtidige vækst i Danmark.  Aftalen indeholder i alt 35 initiativer, herunder selskabsloven.

Plesner gennemgår her de væsentligste ændringer til selskabsloven i det nye lovforslag:

Nedsættelse af selskabskapitalen i aktieselskaber

Med lovforslaget vil det blive muligt at stifte et aktieselskab med en selskabskapital på kr. 400.000 i stedet for den nuværende selskabskapital på kr. 500.000. Dette medfører også, at kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt minimum 25 % af selskabskapitalen, vil falde fra kr. 125.000 til kr. 100.000.

Nedsættelsen af kravet til selskabskapitalen er udtryk for en harmonisering af det danske kapitalkrav med Danmarks nabolande, såsom Sverige og Tyskland.

Registrering af reelle ejere ved selskabsstiftelse

Siden den 23. maj 2017 har det været et krav, at danske virksomheder skulle registrere reelle ejere. Eksisterende virksomheder skulle have registreret de reelle ejere senest den 1. december 2017. Såfremt disse ikke blev registreret, kunne virksomhederne blive pålagt tvangsbøder.

Erfaringerne viser, at administrativ udstedelse af tvangsbøder og bødestraf er uforholdsmæssigt krævende, og det foreslås derfor i lovforslaget, at det ved stiftelsen af virksomheden bliver et krav, at virksomheden skal registrere sine reelle ejere.

Tvangsopløsning for manglende registrering af reelle ejere

I forbindelse med reglerne om registrering af reelle ejere vil lovforslaget givemulighed for, at en virksomhed kan blive tvangsopløst, hvis virksomheden ikke har registreret reelle ejere.

Omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar

Det foreslås ligeledes i lovforslaget, at det fremover skal være muligt at omdanne selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) samt foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) til aktieselskaber. I dag er det således alene andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.), der kan omdanne sig til aktieselskaber.

Apportindskud ved omregistrering af iværksætterselskaber

Efter de nuværende regler kan selskabskapitalen i iværksætterselskaber kun indskydes med kontanter, og dette gælder ligeledes i forbindelse med kapitalforhøjelser. 

Denne begrænsning har dog i praksis vist sig problematisk, hvis et iværksætterselskab ikke har skabt overskud til, at iværksætterselskabet kan omregistreres til et anpartsselskab. 

Lovforslaget vil derfor fremadrettet gøre det muligt at foretage indskud af andre værdier end kontant (dvs. apportindskud) i iværksætterselskaber, hvis beslutningen om kapitalforhøjelsen træffes i forbindelse med en beslutning om en omregistrering.

Klienter bør være særligt opmærksomme på:

De nye regler vil betyde, at der indføres lempeligere regler for stiftelse af aktieselskaber samt omdannelse til aktieselskaber.

Samtidig er det afgørende, at klienterne gøres opmærksom på, at manglende registrering af reelle ejere fremover kan medføre tvangsopløsning.


Se det nye lovforslag til ændring af selskabsloven

Loven forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret