IP-rettigheder i foreløbig Brexit-aftale

De foreløbige forhandlinger om Brexit-aftalen viser, at EU og UK i vidt omfang er enige om regulering af IP-rettigheder. 'Videreførte' britiske varemærker og designs skal nyde samme ansøgningsdato eller prioritetsdato som deres 'oprindelige' EU-varemærker og EU-designrettigheder. Brexit vil ifølge det nuværende aftaleudkast de facto først træde i kraft 1. januar 2021.

Vi har i en nyhed fra den 28. februar 2018 tidligere beskrevet EU-Kommissionens foreløbige udkast til en Brexit-aftale (IP-rettigheder i nyt EU-udspil til Brexit-aftale). Efter fire dages forhandlinger mellem den 16. og 19. marts 2018 har EU og UK nu lavet en foreløbig aftale med farve-markering af de dele i EU-Kommissionens udkast, hvor man på forhandlingsniveau er blevet enige.

For IP-rettigheder er der blandt andet foreløbig enighed om det overordnede princip om, at 'videreførte' britiske varemærker og designs skal nyde samme ansøgningsdato eller prioritetsdato som deres 'oprindelige' EU-varemærker og EU-designrettigheder.

EU-Kommissionen har lagt op til, at tildelingen af tilsvarende britiske IP-rettigheder skal ske vederlagsfrit, og at indehaverne af IP-rettigheder ikke selv behøver at skulle genansøge eller i øvrigt foretage sig noget administrativt for at få tildelt de britiske IP-rettigheder. Den del af aftalen er parterne dog ikke blevet foreløbigt enige om.

Af mindst lige så væsentlig betydning er EU og UK foreløbig blevet enige om en overgangsperiode indtil 31. december 2020, hvilket betyder, at Brexit i vidt omfang først reelt træder i kraft den 1. januar 2021.

Se den farve-markerede aftale her


Læs mere om Brexit og Plesners Brexit Task Force

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret