Ny afgørelse om ulovlig reklame for lægemidler på sociale medier

Lægemiddelstyrelsen har den 5. marts 2018 afsagt en afgørelse, som fastslår, at deling af en amerikansk pressemeddelelse på LinkedIn var ulovlig reklame for lægemidler. Afgørelsen er vigtig, da det er den første afgørelse fra Lægemiddelstyrelsen vedrørende deling af materiale på LinkedIn.

I sagen havde en ansat i den danske afdeling af Amgen delt en pressemeddelelse på LinkedIn om et nyt studiedata for kræftlægemidlet, Krypolis.

Ifølge dansk ret er det forbudt at reklamere for receptpligtige lægemidler over for offentligheden, og i nærværende sag skulle Lægemiddelstyrelsen tage stilling til, om deling af pressemeddelelsen på LinkedIn udgjorde ulovlig reklame. Lægemiddelstyrelsen fandt, at pressemeddelelsen indeholdte positive referencer til og anbefalinger af Krypolis, og derfor udgjorde deling af pressemeddelelsen på LinkedIn ulovlig reklame. Lægemiddelstyrelsen fandt imidlertid ikke, at arbejdsgiveren var ansvarlig, da denne ikke var vidende om den ansattes deling af pressemeddelelsen. Under hensyntagen til sagens omstændigheder besluttede Lægemiddelstyrelsen ikke at gå videre med sagen og derfor ikke at videresende sagen til domstolene. Den ansatte fik således ingen bødestraf.
Sagen er den første af sin slags i Danmark og kan danne præcedens for lignende sager i fremtiden.

En tidligere version af denne nyhed er oprindeligt publiceret af de samme forfattere i Practical Law - Life Sciences, March 2018 Issue (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science