Lempelse af reglerne om medarbejderaktier er vedtaget

Folketinget har som ventet vedtaget en ændring af reglerne om beskatning af medarbejderaktier, som medfører, at muligheden for at blive beskattet efter de lempelige regler i ligningslovens § 7 P udvides.

Ligningslovens § 7 P medfører, at virksomheder efter nærmere betingelser har mulighed for at tilbyde deres ansatte aflønning i form af medarbejderaktier (herunder købe- og regningsretter) af en del af den ansattes årsløn, uden at det udløser beskatning hos den ansatte på hverken tildelings- eller for så vidt angår købe og tegningsretter udnyttelsestidspunktet. I stedet beskattes en eventuel gevinst på aktierne, når aktierne afstås og da som aktieindkomst med 27 % eller 42 % afhængigt af aktieindkomstens størrelse.

Hidtil har det være muligt for den ansatte at blive tildelt medarbejderaktier med op til 10 % af den ansattes årsløn. Denne grænse er nu hævet til 20 %, således at ansatte kan blive aflønnet i medarbejderaktier med op til en femtedel af årslønnen efter de lempelige beskatningsregler. Dette forudsætter dog, at virksomheden tilbyder aktielønsordningen på samme vilkår til minimum 80 % af de ansatte i virksomheden. Grænsen på de 80 % fastlægges efter almene kriterier.

Det er fortsat muligt at tilbyde en aktielønsordning til udvalgte ansatte, men i så fald kan dette alene ske for 10 % af den ansattes årsløn. 
De ændrede regler om aktieaflønning har virkning for aftaler, der er indgået den 1. januar 2018 eller senere.

Læs mere om ligningslovens § 7 P og de nye regler i vores nyhed:

"Lempelse af reglerne om medarbejderaktier"

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret