EU: 42 mia. euro til infrastruktur med fokus på it og energi

EU-Kommissionen har i et nyt forslag om 'Connecting Europe Facility' (CEF) markant øget budgettet til investeringer i infrastruktur. Det nye forslag har særligt fokus på investeringer i energi og digital infrastruktur.

EU-Kommissionen har offentliggjort et forslag til forordning om etablering af 'Connecting Europe Facility' (CEF). Forslaget omfatter en allokering af et budget på €42,3 mia. fra 2021-2027 i støtte til investeringer i europæisk infrastruktur fordelt på transport (€30,6 mia.), energi (€8,7 mia.) og digital infrastruktur (€3 mia.).

Forslaget indebærer en stigning i CEF-budgettet på 47 pct., hvilket vidner om, at EU-Kommissionen prioriterer investeringer i europæiske infrastruktur- og energiprojekter.

For transportsektoren skal budgettet ifølge forslaget understøtte intelligente, bæredygtige og sikre løsninger. Budgettet skal især støtte udviklingen på området for miljøvenlige transportformer, herunder f.eks. jernbaner og ladestationer for el-biler.

Som noget nyt vil CEF-budgettet også kunne anvendes til at støtte såkaldte dual-use transportanlæg (anlæg med både civile og militære formål) med henblik på at forbedre den militære mobilitet i Europa.

For energisektoren skal budgettet navnlig give incitament til samarbejde om grænseoverskridende energiprojekter for vedvarende energi og for strategisk udnyttelse af energi. Budgettet vil også bidrage til en fortsat udbygning af den europæiske energiinfrastruktur, der muliggør yderligere integration af det indre energimarked på vejen mod en europæisk Energi Union.

CEF-budgettet skal endvidere anvendes til at støtte udvikling og modernisering af Europas digitale infrastruktur. Udviklingen skal imødekomme det øgede behov for pålidelig internetkapacitet, som følger af den voksende digitalisering i industri, erhverv og offentlig administration.

Plesner har omfattende og højaktuel erfaring med store, grænseoverskridende infrastruktur- og energiprojekter. Vi følger udviklingen på europæisk plan tæt med henblik på bedst muligt at kunne bistå vores klienter med at gennemføre deres projekter.

Seneste nyt om Energi og Infrastruktur

Læs alle insights om Energi og Infrastruktur