EU direktiv om Netværks- og Informationssikkerhed implementeret i dansk ret

EU-parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen (direktiv 2016/1148 af 6. juli) blev implementeret i dansk ret den 10. maj 2018. 

EU-direktivet blev implementeret gennem Lov om krav til sikkerhed for net- og informationssystemer inden for sundhedssektoren (Lov nr. 440/2018) og bekendtgørelse nr. 458/2018 og 459/2018.

De nye regler indfører sikkerhedskrav, som operatører af væsentlige tjenester inden for sundhedssektoren skal overholde. Sikkerhedskravene har til formål at reducere risikoen for nedbrud i net- eller informationssystemer. Det bør nævnes, at operatører af væsentlige tjenester skal melde sig til Sundhedsdatastyrelsen senest den 9. november 2018. Styrelsen har meddelt, at den vil offentliggøre en formular på styrelsens hjemmeside, som kan anvendes til anmeldelse.

En tidligere version af denne nyhed er oprindeligt publiceret af de samme forfattere i Practical Law - Life Sciences, May 2018 Issue (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science