Nye krav til bilers CO2-udledning på vej

Transportsektoren står for ca. 20 pct. af EU's samlede drivhusgasudledninger. EU-Kommissionen har fremsat et forslag om skærpede krav til nye person- og varebilers CO2-udledning. Forslaget indeholder krav om, at nye biler skal opnå en reduktion i CO2-udledning på 15 pct. i 2025 og 30 pct. i 2030 på EU-plan set i forhold til 2021. Forslaget skal efter planen behandles på miljørådsmødet den 25. juni 2018.

Forslaget er en del af EU-Kommissionens vejpakke fra november 2017 og indbefatter, at den nuværende EU-lovgivning på området (en forordning for personbiler og en for varebiler) samles i én forordning, der skærper kravene til bilernes udledning.

De nye reduktionskrav vil ifølge forslaget blive opgjort efter testproceduren WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), der bliver obligatorisk for bilproducenter fra september 2018. Typegodkendelser skal fremover verificere, at de nye biler overholder kravene, og EU-Kommissionen kan fremadrettet korrigere for eventuelle afvigelser ved fortsættelse af de specifikke, årlige CO2-krav.

Incitament til salg af nul- og lavemissionskøretøjer
Forslaget indeholder endvidere et incitament for bilproducenter til at sælge flere nul- og lavemissionskøretøjer (køretøjer med en udledning på under 50 gram COper kilometer), idet en producent kan få reduceret sit specifikke CO2-krav til solgte biler i gennemsnit, hvis producenten sælger flere end det fastsætte benchmark på 15 pct. nul- og lavemissionskøretøjer i 2025 og 30 pct. i 2030.

Fortsat mulighed for pools
Bilproducenter vil, ifølge forslaget, fortsat have mulighed for at lave aftaler om at gå sammen om at opfylde deres krav (en såkaldt pool). Derved kan en producent, der fortrinsvist sælger store og tunge biler, fortsat gå sammen med en producent, der sælger forholdsvist små biler, om samlet at opfylde CO2-kravet.

Producenterne vil fortsat være forpligtet til at orientere EU-Kommissionen og overholde EU's konkurrenceregler. Forslaget lægger endvidere op til, at EU-Kommissionen kan fastsætte nærmere regler herom.

Sanktioner
Forslaget lægger op en videreførelse af sanktionsbestemmelserne på området, hvorefter der kan gives bøder på i størrelsesorden €95 for hvert gram COper kilometer, som reduktionsforpligtelsen overskrides. Dette gælder både for enkelte producenter og for pools.

Hos Plesner følger vi udviklingen i EU tæt med henblik på at give vores klienter den bedst mulige rådgivning.

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret