KitKat-chokoladepladen - kampen om særpræg i EU

Nestlé har i over 10 år kæmpet for at få registreret den ikoniske KitKat-chokoladebar med fire stænger ("KitKat-baren") som EU-varemærke for varer i klasse 30 (søde sager mv.). KitKat-baren er blevet fundet ikke at have iboende særpræg, og EU-Domstolen har netop taget stilling til, hvordan der skal bevises særpræg ved brug for et EU-varemærke.

EU-Domstolen fastslog først, at et tegn som ikke fra begyndelsen har iboende særpræg kun kan registreres som varemærke, hvis det bevises, at tegnet ved brug har opnået fornødent særpræg i den del af EU, hvor tegnet ikke oprindeligt havde et sådan særpræg. Mangler et tegn fornødent særpræg i samtlige EU-lande, kan tegnet derfor kun registreres som varemærke, hvis det bevises, at det ved brug har opnået fornødent særpræg i hele EU.

EU-Domstolen påpegede dog dernæst, at om end de fremlagte beviser skal kunne godtgøre, at fornødent særpræg er opnået ved brug i alle EU-lande, skal beviset for fornødent særpræg i hele EU ikke nødvendigvis føres for hvert enkelt EU-land. Hvis mærket i en række medlemslande markedsføres og distribueres på ens vis, kan det være tilstrækkeligt at dokumentere særpræg ved brug for denne region (eksempelvis Skandinavien) som ét samlet hele.

Hvorvidt Nestlé har fremlagt tilstrækkeligt bevis for fornødent særpræg i alle EU-lande skal afgøres af EUIPO. EUIPO skal derfor på ny vurdere, om KitKat-baren har opnået fornødent særpræg i hele EU.

Læs dommen


Læs pressemeddelelsen om dommen

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret