Nye strammere momsregler for gavekort

Den 1. januar 2019 træder nye momsregler om vouchers (gavekort) i kraft. De nye regler skærper kravet til, hvornår momsen skal indbetales, og de vil få betydning for størstedelen af gavekort udstedt af danske forretninger. Den nødvendige tilretning af fakturerings- og bogføringssystemer bør forberedes allerede nu.

Folketinget skal fra årsskiftet have implementeret EU´s direktiv om den momsmæssige behandling af vouchers. Direktivet kommer til grundlæggende at ændre den måde, som gavekort hidtil er blevet momsbeskattet på herhjemme. Efter de gældende regler har en forretning først skullet afregne moms af et gavekort på det tidspunkt, hvor kunden har indløst gavekortet. Og for gavekort, som slet ikke er blevet indløst, har forretningen slet ikke skullet betale moms.

Efter de nye regler skal momsen for de påkaldte single purpose vouchers betales allerede i forbindelse med gavekortets udstedelse. Sådanne vouchers er kendetegnet ved, at de alene kan benyttes til ét formål (dvs. at landet, hvor varen eller ydelsen leveres, og momssatsen er kendt ved voucherens udstedelse). Det gælder både ved et salg fra udstederen til forhandleren og ved efterfølgende salg fra forhandler til kunde. Derimod skal der ikke pålægges moms ved selve indløsningen af gavekortet.

Eftersom de fleste gavekort udstedt af danske forhandlere kun kan anvendes i Danmark, og da der kun findes én momssats i Danmark, vil ændringen få betydning for langt de fleste gavekort udstedt i Danmark.

Økonomisk set er konsekvensen af de nye regler, at udstederens likviditetsfordel ved at kunne vente med momsafregningen indtil indløsningstidspunktet bortfalder. Det samme gælder fordelen ved, at der ikke afregnes moms af ikke indløste gavekort.

Skatteministeriet har inden sommerferien sendt et lovudkast om ændring af momsloven i høring. Høringsfristen er den 10. august 2018. Da ændringen er baseret på et EU-direktiv, forventes der ikke at blive foretaget betydelige ændringer i forbindelse med lovforslagets behandling i Folketinget.

Lovændringen skal træde i kraft den 1. januar 2019, og inden da skal fakturerings- og bogføringssystemer være tilrettet. Derfor bør virksomheder, der udsteder gavekort, allerede nu begynde at forberede de nødvendige justeringer.

Plesner kan assistere med rådgivning om de nye regler.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter