Høring - nye bekendtgørelser om medicinsk cannabis og behandlerfarmaceuter

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt en række bekendtgørelser i høring. Bekendtgørelserne omhandler tilskud til cannabisprodukter samt behandlerfarmaceuters genordination af lægemidler og dosisdispensering med tilskud.

Bekendtgørelserne udmønter Lovforslag 62 - forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og Lovforslag 63 - forslag til lov om ændring af autorisationsloven, apotekerloven, sundhedsloven og andre forskellige love.


Bemærkninger til bekendtgørelserne skal sendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest den 19. november 2018.

Høringsbrev og udkast til bekendtgørelser kan findes
her

Seneste nyt om Life Science

Life Science