Overblik: Konsekvenserne af et "hard-Brexit"

Der er en større risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale om betingelserne for deres udtræden. Plesner giver her et stort samlet overblik over konsekvenserne af et hard-Brexit inden for en række centrale juridiske områder.

Aftalen om Storbritanniens udtræden af EU, som den britiske regering og EU har forhandlet på plads, ser ikke ud til at kunne blive godkendt i det britiske parlament. Konsekvensen er, at der i dag er en større risiko for, at Storbritannien står over for et hard-Brexit, når landet forlader EU den 29. marts 2019.

Plesner opfordrer virksomheder, der har samhandel med Storbritannien, til at analysere og forberede sig på, hvordan de vil håndtere et Brexit, hvis der ikke indgås nogen aftale mellem EU og Storbritannien inden den 29. marts 2019. Plesners Brexit Task Force følger løbende udviklingen og kan rådgive klienter om, hvordan de bedst muligt håndterer Brexit i den enkelte virksomheds konkrete situation.

Plesners Brexit Task Force giver et samlet overblik over konsekvenserne af et hard-Brexit inden for en række centrale juridiske områder:

 • Selskabsret
 • Finansielle services
 • Forsikrings- og Pensionsret
 • Told, punktafgifter og moms
 • Markedsførings- og Forbrugerret
 • Patenter
 • EU-varemærker og EU-designrettigheder
 • Tvangsfuldbyrdelse, retssager og voldgift
 • Konkurrenceret
 • Commercial Real Estate
 • Kapitalmarkedsret
 • M&A
 • Ansættelses- og Arbejdsret
 • Persondata
 • Commercial Contracts

Læs "Overblik: Konsekvenserne af et "hard-Brexit" (PDF)

Seneste insights

Flere insights