Forslag til ny sundhedsreform - samlet indkøb af medicinsk udstyr

Regeringen har præsenteret deres forslag til en ny sundhedsreform. Reformen indeholder blandt andet et forslag om samlet indkøb af medicinsk udstyr til de danske hospitaler igennem nationale udbud. De nationale indkøb skal foretages af organisationen Amgros, som på nuværende tidspunkt indkøber medicin til de danske hospitaler.

Den 16. januar 2019 præsenterede regeringen deres forslag til en ny sundhedsreform, som blandt andet indeholder et forslag om samlet indkøb af medicinsk udstyr til de danske hospitaler igennem nationale udbud.

Regeringen forventer, at indkøbet af medicinsk udstyr igennem nationale udbud vil øge konkurrencen mel-lem markedets leverandører og derved frigøre flere ressourcer til behandling og pleje af patienter.

Det indkøb skal ifølge forslaget foretages af organisationen Amgros, som allerede gennemfører udbud og indkøb af medicin for de fem regioner til de danske hospitaler.

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i januar 2019 udga-ven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science