Medicinrådet får bedre indsigt i reelt prisniveau

Amgros og Sundhedsstyrelsen har sørget for, at Medicinrådet i fremtiden får information om sygehusapotekernes indkøbspris på ny medicin.

Amgros og Sundhedsstyrelsen har sørget for en løsning, der i fremtiden vil forsyne Medicinrådet med information om sygehusapotekernes indkøbspris (SAIP) for nye lægemidler. Hidtil har Medicinrådet alene haft information om apotekernes indkøbspris, når rådet skulle vurdere et nyt lægemiddel.

Eftersom sygehusapotekernes indkøbspris er resultatet af fortrolige forhandlinger mellem lægemiddelvirksomhederne og Amgros, har der været bekymring om, hvorvidt sygehusapotekernes indkøbspris kunne blive offentliggjort via en aktindsigt. Nu har Sundhedsstyrelsen imidlertid garanteret, at materiale sendt fra Amgros til Medicinrådet kan indeholde forretningshemmeligheder, der kan undtages fra aktindsigt.

En tidligere udgave af denne nyhed er oprindelig offentliggjort af de samme forfattere i marts 2019 udgaven af "Practical Law – Life Sciences" (Thomson Reuters).

Seneste nyt om Life Science

Life Science