Ny ankenævnsafgørelse om brug af oplysninger fra Medicinrådet

ENLI's Ankenævn bekræfter i en ny afgørelse ENLIs vejledning om brug af oplysninger fra Medicinrådet.

ENLI's Ankenævn har i en ny sag taget stilling til, om Medicinrådets anbefalinger kan karakteriseres som videnskabeligt underbyggede undersøgelser.  Problemstillingen er relevant, idet ENLIs Reklamekodeks § 7, stk. 5, fastslår, at der som dokumentation for oplysninger om et lægemiddel - ud over produktresuméet - kun må anvendes videnskabeligt underbyggede undersøgelser. 

Ankenævnet kom frem til, at Medicinrådets anbefalinger ikke kan karakteriseres som videnskabeligt underbyggede undersøgelser og derfor ikke kan anvendes som dokumentation for lægemidlers egenskaber. Ankenævnet konkluderede desuden, at en anbefaling fra Medicinrådet heller ikke kan bruges til at anprise lægemidler, herunder ved at sammenligne lægemidlet med konkurrerende lægemidler. Nævnet henviste i den forbindelse til ENLIs nye Guide om informationsmateriale og dokumentation, der på side 9 fastslår, at det ”(…) må anses som anprisning af lægemidlet at skrive, at ens lægemiddel er anbefalet af Medicinrådet som førstevalg (…)".

På baggrund af disse betragtninger konkluderede nævnet, at der i nærværende sag var gjort brug af Medicinrådets anbefalinger til at anprise det pågældende lægemiddel, hvilket var i strid med ENLIs Reklamekodeks.
Afgørelsen kommer blot få uger efter, at ENLI har publiceret den nye Guide om informationsmateriale og dokumentation, hvilket skete i forbindelse med en opdatering af det eksisterende Reklamekodeks.

Begge vejledninger kan læses her.

Ankenævnets afgørelse er ikke offentliggjort, men afgørelsen omtales i ENLIs nyhedsbrev af 29. maj 2019.

Seneste nyt om Life Science

Life Science