Nye regler om offentliggørelse af lægers tilknytning til specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr er blevet ændret ved udstedelsen af en ny bekendtgørelse, hvorefter der efter de nye regler er krav om, at læger skal offentliggøre deres tilknytning til specialforretninger med medicinsk udstyr. Reglerne trådte i kraft den 10. juli 2019.

De nye regler, som fremgår af bekendtgørelsens § 17, fastslår bl.a., at læger med tilknytning i form af ejerskab til specialforretninger med medicinsk udstyr skal oplyse, hvilket udstyr der sælges og udstyrets pris. Dette skal oplyses på behandlingsstedet ved skriftligt opslag i venteværelset, og på salgsstedet skal oplysningen ske ved skriftligt opslag i specialforretningens lokaliteter med offentlig adgang og digitalt på forretningens hjemmeside. Er der tale om anden tilknytning mellem lægen og specialforretningen end ejerskab, skal der på salgsstedet oplyses om lægens øvrige lægevirksomhed samt om lægens øvrige tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og andre specialforretninger med medicinsk udstyr.

De ovennævnte oplysninger skal være offentliggjort, så længe tilknytningen mellem den pågældende læge og specialforretningen består.

De nye regler er med til at understrege, at man fra lovgivers side ønsker at sikre sundhedspersoners uafhængighed, og at lovgiver har et fortsat fokus på transparens omkring sundhedspersoners tilknytning til Life Science-industrien.

Den nye bekendtgørelse kan læses her.

Seneste nyt om Life Science

Life Science