Ændringer i Medicinrådets arbejde - ny metode for vurdering af lægemidler og brug af ikke-publicerede data

Danske Regioner har besluttet, at Medicinrådet fra og med oktober 2020 overgår til at vurdere nye lægemidler ud fra QALY-metoden, og at Medicinrådet med øjeblikkelig virkning skal have mulighed for at inddrage ikke-publicerede data i vurdering af lægemidlers effekt.

Danske Regioner har på et bestyrelsesmøde den 21. november 2019 vedtaget syv ændringer for Medicinrådets arbejde. Ændringerne kommer som følge af en ekstern evaluering af Medicinrådets arbejde, der blev gennemført tilbage i maj 2019.

Ændringerne indbefatter blandt andet, at Medicinrådet fra og med oktober 2020 skal bruge QALY-metoden i vurderingen af, om ny sygehusmedicin skal anbefales som standardbehandling. Metoden bruges allerede flere steder i udlandet, heriblandt i England, Norge og Sverige. Inddragelsen af den nye metode vil medføre, at sagsbehandlingstiden forlænges fra 12 uger til 16 uger. Lægevidenskabelige Selskaber, Danske Patienter og Lægemiddelindustriforeningen vil få mulighed for at komme med input til arbejdet med den nye metode i en følgegruppe. Efterfølgende vil udkast til en QALY-metodehåndbog blive sendt i høring hos relevante interessenter.

Ændringerne indbefatter også, at Medicinrådet med øjeblikkelig virkning kan inddrage relevante ikke-publicerede data i vurdering af lægemidlers effekt. Rådet skal selv opstille kriterier for anvendelsen af disse data. Af øvrige ændringer kan nævnes, at Medicinrådet fremadrettet skal registrere, hvor lang tid der går fra modtagelse af foreløbige ansøgninger til modtagelse af endelige ansøgninger fra lægemiddelvirksomhederne, og at Medicinrådet fremadrettet skal udarbejde flere behandlingsvejledninger på områder, hvor der er flere lægemidler at vælge imellem.

Du kan læse mere om ændringerne her 

Du kan læse mere om evalueringen af Medicinrådet og det efterfølgende forløb i vores tidligere nyheder "Evaluering af Medicinrådet - hvad bibringer fremtiden?" og "Ny metode for Medicinrådets vurdering af lægemidler og tilladt brug af ikke-publicerede data" 

Seneste nyt om Life Science

Life Science