Ændring af almenboligloven vedtaget

Folketinget har den 28. november 2019 vedtaget det forslag til ændring af almenboligloven, der skal gøre det nemmere for almene boligforeninger og andre offentlige eller offentligt støttede enheder, f.eks. kommuner og selvejende institutioner, at samarbejde med private parter om opførelse almene boliger og fortsat opnå tilsagn om offentlig støtte til boligerne. Lovændringen træder i kraft den 1. januar 2020.

Lovforslaget er vedtaget uden ændringer. Læs Plesners tidligere nyhedsbrev om lovforslaget her.

Lovændringen indebærer bl.a. kommunalbestyrelsen fremover skal betinge sit tilsagn om støtte til opførelsen af almene boliger af, at det i aftalen med den private part om opførelse af de almene boliger sikres, at den private part forpligter sig til at udbyde kontrakterne relateret til opførelsen af de almene boliger i henhold til de gældende udbudsregler, og at den private part holder den almene boligforening skadefri i tilfælde af, at der bliver rejst krav mod den almene boligforening på grund af manglende overholdelse af udbudsreglerne. 

Seminar om udbudsreglerne og gennemførelse af udbud i praksis

Vil du vide mere om, hvordan du som privat part, der indgår en aftale med en almen boligforening eller anden offentlig eller offentlig støttet enhed om opførelse af almene boliger, sikrer overholdelse af udbudsreglerne, inviterer Plesners specialister i udbudsret til et seminar herom onsdag den 15. januar 2020. 

Seminaret vil indeholde en introduktion til udbudsreglerne og en "trin-for-trin" gennemgang af, hvordan en udbudsprocedure gennemføres i praksis fra forberedelsen af udbuddet til indgåelse af kontrakt med den vindende tilbudsgiver samt gode råd til at undgå de udbudsretlige "faldgrupper".  

Læs mere om seminaret og tilmeld dig.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret