Revidering af ENLI's regelsæt

ENLI har foretaget en række ændringer i sine regelsæt som følge af EFPIA's konsolidering af deres tre kodeks (EFPIA HCP Code, EFPIA PO Code og EFPIA Disclosure Code). 

EFPIA's konsolidering af kodeks medfører ændringer af følgende ENLI-regelsæt:

  • Samarbejdsaftalen (og ophævelse af Sygehuskodeks)
  • Reklamekodekset
  • Donationskodekset
  • Patientforeningskodeks
  • Sanktions og Gebyrregulativet

De reviderede regelsæt er gældende fra 1. januar 2020. ENLI arbejder desuden på en opdatering af de tilknyttede vejledninger, som vil blive offentliggjort på ENLI's hjemmeside i løbet af januar 2020.

ENLI's Styregruppe, som har behandlet EFPIA's konsolideringer, bemærker, at ændringerne i de ovennævnte ENLI regelsæt ikke kommer til at medføre store praksisændringer, idet de fleste ændringer vil afspejle den nuværende praksis.   

Du kan læse mere om de konkrete ændringer af ENLI's regelsæt i ENLI's Nyhedsbrev af 18. december 2019.

Seneste nyt om Life Science

Life Science