Passwordbeskyttelse af virksomhedsoplysninger i CVR

Erhvervsstyrelsen informerer om muligheden for passwordbeskyttelse af virksomheders registreringsforhold i Erhvervsstyrelsens IT-system i lyset af tilfælde af misbrug af styrelsens digitale selvbetjeningsløsninger.

Mange danske virksomheder er underlagt en pligt til at registrere en række oplysninger om virksomheden i Erhvervsstyrelsens IT-system. Enhver kan ved brug af NemID foretage ændringer i virksomheders registreringsforhold via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsninger, men det er ulovligt og strafbart, hvis man som uvedkommende foretager registreringer uden at have indhentet den fornødne fuldmagt, det kræver.

Det er imidlertid virksomhedens ansvar, at de registreringspligtige oplysninger i CVR til enhver tid er korrekte. Med henblik på at undgå, at uvedkommende misbruger de digitale selvbetjeningsløsninger ved at foretage ulovlige registreringer om virksomheders registreringsforhold, informerer Erhvervsstyrelsen nu yderligere om muligheden for brug af passwordbeskyttelse.

De tegningsberettigede i den pågældende virksomhed eller den person, som er LRA-administrator for virksomhedens NemID tilslutningsaftale, kan oprette en passwordbeskyttelse således, at kun personer, der kender til passwordet, kan ændre i virksomhedens registreringspligtige forhold. Oprettelsen skal ske gennem Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning.

Passwordbeskyttelse er et godt redskab for virksomheder til at sikre, at oplysninger om virksomheden er korrekte. Man skal dog være opmærksom på, at det også betyder, at hvis man i fremtiden vil lade andre foretage registreringer på vegne af virksomheden, eksempelvis advokater, vil man være nødsaget til at dele passwordet med disse personer. Endeligt skal det understreges, at det naturligvis er vigtigt, at man vælger et password, som har et tilstrækkelig højt beskyttelsesniveau, men som man samtidig kan huske.

Læs mere i nyheden fra Erhvervsstyrelsen

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret