Storbritannien vil alligevel ikke være med i Den Fælles Patentdomstol

Storbritannien har meddelt, at landet alligevel ikke ønsker at deltage i Den Fælles Patentdomstol (UPC). Dette løser en række problemer, men skaber samtidig nogle nye.

Storbritannien havde ellers tidligere meddelt, at landet ønskede at deltage i UPC og har også ratificeret traktaten herom, den såkaldte UPC-aftale. Aftalen er dog p.t. ikke trådt i kraft, da ikrafttræden siden 2017 har afventet afgørelsen af et tysk forfatningssøgsmål, da tysk ratificering er nødvendig for, at aftalen kan træde i kraft. Søgsmålet forventes afgjort i år. Men det samme blev omvendt også sagt sidste år.

"I can confirm that the UK will not be seeking involvement in the UP/UPC system. Participating in a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of becoming an independent self-governing nation." Sådan siger en talsmand for den britiske regering til IP-nyhedsmediet IAM.

Storbritanniens manglende deltagelse løser mange af de EU-forfatningsretlige problemer, der har været forbundet med UPC-aftalen, da aftalen efter nogens opfattelse forudsætter, at kun EU-lande kan deltage. Når Storbritannien ikke deltager, forsvinder disse problemer med ét.

Omvendt medfører Storbritanniens udtræden, at UPC-aftalen skal ændres. Storbritannien er skrevet direkte ind i aftalen. Ikke mindst nævner aftales artikel 7, at domstolens centrale afdeling skal have en underafdeling i London, nærmere bestemt den underafdeling, der forventes at håndtere en stor del af de vigtige sager vedrørende lægemiddelpatenter. Der skal derfor som minimum opnås politisk enighed om, hvor London-afdelingen så skal ligge.

Et væsentligt spørgsmål er, om de øvrige deltagende lande overhovedet vil finde at ordningen er attraktiv at sætte i gang uden Storbritannien. Storbritannien er en stor økonomi og en vigtig patentnation. En ordning, hvor en Europæisk patentdomstol ikke kan træffe afgørelser med virkning for Storbritannien, og hvor omkostningen til at føre retssag i Storbritannien derfor ikke spares, kan blive anset for uattraktiv. Hertil kommer, at manglende britisk deltagelse betyder, at de erfarne britiske patentdommere og mundtlig behandling af sagerne – alt andet lige – vil være et tab for ordningen.

Ordningens fremtid er derfor fortsat usikker; og den vil næppe træde i kraft i år. Vi følger fortsat udviklingen nøje og rapporterer, når der kommer væsentligt nyt.

Læs mere i nyheden fra IAM:
"The UK will not be part of the UPC, government confirms to IAM"

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret