Coronavirus - midlertidig lønkompensationsordning for private forlænges og justeres

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation frem til den 8. juli 2020. Regeringen og Folketingets partier er herudover blevet enige om at justere de øvrige hjælpepakker og tilføje nye tiltag.

Lønkompensationsordningen
For fortsat at holde hånden under de danske lønmodtagere og virksomheder, som er økonomisk pressede under coronakrisen, er regeringen og arbejdsmarkedets parter, FH og DA, blevet enige om at forlænge trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation med en måned, så ordningen gælder til og med den 8. juli 2020.

Lønkompensationsordningen bliver desuden justeret, således at muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob er ens, uanset om medarbejderen følger den gamle eller den nye fleksjobordning.

For at opnå lønkompensation for den forlængede periode skal virksomhederne genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos Erhvervsstyrelsen.

Læs betingelserne for virksomheders mulighed for at modtage lønkompensation i Plesners tidligere Insight 'Coronavirus - midlertidig lønkompensationsordning for private'

Øvrige forlængelser og nye tiltag
Regeringen og alle Folketingets partier er herudover blevet enige om at justere de øvrige hjælpepakker og tilføje nye tiltag, som bl.a. medfører følgende:

  • Ordningen for kompensation for faste omkostninger forlænges til og med 8. juli 2020, og udvidede muligheder for at få kompensation indføres
  • Kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges til og med 8. juli 2020, og kompensationsgraden øges. Dertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster
  • Betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal udskydes for visse erhverv
  • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder bliver nedsat svarende til 4 måneder
  • Suspendering af anciennitetstillæg i dagpengesystemet, den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge og suspendering af G-dage forlænges til og med den 30. juni 2020.

Parterne har herudover aftalt, at det skal undersøges, om der kan findes en løsning for personer, som af helbredmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19, og som derfor har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde.

Læs faktaark om de øvrige forlængelser og nye tiltag her.

Se nyheder og aktuel information om konsekvenserne af coronavirus

Plesner Coronavirus Task Force