Coronavirus - reklamereglerne for lægemidler er stadig gældende

ENLI opfordrer endda Lægemiddelvirksomhederne til nøje at overveje visse handlinger, som normalt kan være acceptable.

I et nyhedsbrev af 17. april 2020 anbefaler Etisk Nævnt for Lægemiddelindustrien (ENLI) eksempelvis, at der som udgangspunkt ikke tilbydes forplejning på live-streamede virtuelle møder, selvom reglerne om forplejning i ENLIs reklamekodeks som udgangspunkt er de samme, hvad enten et møde er fysisk eller virtuelt.

ENLI minder desuden om, at der til sundhedspersoner alene kan formidles information, som ud over det godkendte produktresumé, bygger på videnskabeligt underbyggede undersøgelser. Undersøgelserne skal have været offentliggjorte i anerkendte og uafhængige danske eller udenlandske værker, fagtidsskrifter e.l., og undersøgelserne skal desuden forud for offentliggørelsen have været undergivet en uvildig bedømmelse.

Herudover henvises der til Donationskodekset, som også stadig er gældende. Der er altså ikke udvidede muligheder for, fx at udlåne iPads til sundhedspersoner eller karantæneramte patienter.


ENLIs nyhedsbrev af 17. april 2020 kan læses her

Seneste nyt om Life Science

Life Science