Artikel om forkyndelse og foreløbige retsmidler

Foreløbige retsmidler er særligt relevante for håndhævelse af immaterielle rettigheder. Advokat Peter Nørgaard beskriver i en netop offentliggjort artikel i Ugeskrift for Retsvæsen forskellige problemstillinger, der kan opstå i sammenhæng med forkyndelse og foreløbige retsmidler.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret