Coronavirus - Gradvis udfasning af lønkompensationsordningen og drøftelse af en ny, midlertidig arbejdsfordelingsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning for lønmodtagere frem til og med udgangen af august, hvorefter lønkompensationsordningen vil ophøre. Regeringen og arbejdsmarkedets parter vil herudover drøfte en ny, midlertidig arbejdsfordelingsordning.

Lønkompensationsordningen
Danmark er i gang med en gradvis genåbning af samfundet, men da der fortsat er virksomheder, der vil være påvirket af nedlukningen, er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning.

Lønkompensationsordningen forlænges derfor fra den 9. juli til og med den 29. august, hvor den vil ophøre endeligt. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er dog enige om, at ordningen særskilt forlænges for virksomheder, som fortsat har fuldt lukket som følge af, at de ved bekendtgørelse er blevet forbudt at holde åbent. For disse virksomheder vil ordningen således fortsat gælde, indtil de kan holde åbent igen.

Da lønkompensationsordningen ikke skal sikre statslig støtte i den normale ferieperiode, skal medarbejdere omfattet af ordningen afvikle op til tre ugers ferie i løbet af forlængelsesperioden. Kravet gælder alene, hvis medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven, men i alle tilfælde bliver virksomheden dog modregnet tre ugers kompensation. Da forlængelsesperioden løber fra den 9. juli til den 29. august, vil virksomheder således kunne opnå lønkompensation i op til én måned i løbet af perioden.

Bortset fra ovenstående fastholdes de øvrige rammer for lønkompensationsordningen uændret.

Der vil for alle virksomheder skulle genansøges til Erhvervsstyrelsen om en ny periode med lønkompensation.

Arbejdsfordelingsordningen
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er herudover enige om at drøfte en ny, midlertidig arbejdsfordelingsordning som supplement til den eksisterende ordning ud fra blandt andet principperne i anbefalingerne fra regeringens økonomiske ekspertgruppe.

Plesner har tidligere skrevet om lønkompensationsordningen og arbejdsfordelingsordningen her og her.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret