Behandlingsrådets metode- og procesrammer sendt i offentlig høring

Det nye Behandlingsråds metode- og procesrammer er blevet sendt i offentlig høring frem til den 18. december 2020.

Procesrammen beskriver de trin, en behandling eller teknologi skal igennem, når de bliver evalueret af Behandlingsrådet, mens metoderammen beskriver de metoder, som rådet skal bruge i evalueringerne.

Du kan læse yderligere om de to nye foreslåede metode- og procesrammer her.

Plesner har tidligere skrevet en mere uddybende nyhed om etableringen af det nye Behandlingsråd, se her.

Vi følger den videre udvikling tæt og vil løbende komme med opdateringer.

Seneste nyt om Life Science

Life Science