Lægemiddelstyrelsen åbner nyt dataanalysecenter

Lægemiddelstyrelsen har den 16. november 2020 åbnet et nyt dataanalysecenter. Dataanalysecenteret har til opgave at omsætte information og data om lægemidler og medicinsk udstyr til viden, som skal gavne offentligheden og sikre bedre og sikrere lægemidler og medicinsk udstyr.

Dataanalysecenteret skal ved hjælp af ny teknologi og ekspertise opbygge viden om lægemidler og medicinsk udstyr på baggrund af allerede tilgængelige oplysninger fra eksempelvis elektroniske sundhedsregistre samt nye datakilder såsom smart-ure. Forventningen er, at dataanalysecenteret vil kunne analysere store mængder data, således at lægemidler og medicinsk udstyr kan vurderes, reguleres og overvåges på en helt ny måde. Målet er, at Lægemiddelstyrelsen skal kunne tilbyde en ny type videnskabelig rådgivning til lægemiddelvirksomheder og medicovirksomheder i forbindelse med udviklingen af nye lægemidler og medicinsk udstyr. Eksempelvis vil man kunne spore bivirkningerne ved lægemidler i stor skala i realtid, hvilket vil muliggøre, at lægemidlerne kan godkendes hurtigere af tilsynsmyndighederne.

Dataanalysecenteret vil bestræbe sig på, at der skal være en høj grad af gennemsigtighed i deres analyser, og man har til det formål offentliggjort en prioriteringsmatrix, der skal inddele de enkelte analyser i henhold til en række nærmere angivne faktorer. Du kan se Lægemiddelstyrelsens prioriteringsmatrix her.

I det seneste år forud for åbningsdagen har dataanalysecenteret arbejdet på at udvide dets kompetencer og kapacitet, og centeret vil samarbejde med lægemiddelstyrelser og forskningsmiljøet over hele verden.

Du kan læse nærmere om dataanalysecenteret på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.

Seneste nyt om Life Science

Life Science