Medicinrådet offentliggør nye principper for brug af upublicerede data

Medicinrådet har offentliggjort et princippapir, der beskriver, hvornår og hvordan Medicinrådet anvender upublicerede og eventuelt fortrolige data i sit arbejde. Det sker som følge af, at Danske Regioner i november 2019 besluttede, at det skulle være muligt for Medicinrådet at inddrage upublicerede data i sin sagsbehandling.

Princippapiret fastslår indledningsvist, at data, der lægges til grund for Medicinrådets anbefalinger og vejledninger, så vidt muligt bør være peer-reviewed og offentligt tilgængelige, men at der kan være tilfælde, hvor det er både nødvendigt og relevant, at virksomheder indsender upublicerede data. Medicinrådet oplister hernæst seks principper for Medicinrådets håndtering af upublicerede og eventuelt fortrolige data. Værd at fremhæve er i øvrigt, at princippapiret fastslår, at Medicinrådet kun vil inddrage upublicerede data i arbejdet med behandlingsvejledninger, såfremt virksomheden bag det fremsendte data accepterer, at data efterfølgende kan offentliggøres.

Medicinrådet oplyser ligeledes, at 12 måneder efter udarbejdelse af en anbefaling eller behandlingsvejledning, hvor der har været inddraget upublicerede og fortrolige data, vil Medicinrådet gennemgå sagens dokumenter med henblik på offentliggørelse af upublicerede data. De relevante virksomheder vil blive hørt i denne proces, således at fortrolighed (i henhold til lovgivningen herom) fortsat respekteres. Princippapiret beskriver ikke de nærmere detaljer for rådets vurdering af fortrolighed.

Medicinrådets princippapir kan læses her.

Se Plesners tidligere nyheder om emnet her og her.

Seneste nyt om Life Science

Life Science