Nyt om produktefterligninger - Østre Landsret har afsagt dom i sagen om Würtz- og Bitz-stellet

Østre Landsret har netop afgjort, at et spisestel designet af Christian Bitz udgør en for nærgående efterligning af Skjalm P-stellet designet af Kasper Heie Würtz. Læs i det følgende nærmere om sagens detaljer og dens betydning.

Keramikeren Kasper Heie Würtz udviklede tilbage i 2004 Skjalm P-stellet samt tilhørende restauranttallerkener, som alle er designet i jordfarver og ved brug af en særlig glasurteknik, hvorved der opnås et spættet udtryk.  I 2016 lancerede F&H i samarbejde med Christian Bitz det såkaldte Bitz-stel, hvilket ligeledes var udarbejdet i jordfarver og ved brug af spættet glasur. Würtz lagde efterfølgende sag an mod F&H og Christian Bitz med påstand om krænkelse af Würtz' Skjalm P-stel. 

Sø- og Handelsretten kom i deres afgørelse af sagen frem til, at Bitz-stellet udgjorde en krænkelse af Würtz' Skjalm P-stel. Retten statuerede dog ikke krænkelse i forhold til det såkaldt videreudviklede Bitz-stel, der på flere områder i højere grad adskilte sig fra Skjalm P-stellet. Sø- og Handelsretten afslog samtidig tildeling af en egentlig idé-/konceptbeskyttelse for 'glasurudtrykket' som sådan, som ellers var påberåbt af Würtz. Dommen blev efterfølgende anket, hvilket har resulteret i, at Østre Landsretten nu har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom. 

Würtz mod Bitz-sagen indeholder flere interessante problemstillinger relateret til spørgsmålet om beskyttelse af produkters ydre fremtoning. Af samme grund behandles sagen i bogen "Produktefterligninger i praksis" skrevet af forfatterne bag denne nyhed. Würtz mod Bitz-sagen er blandt andet et eksempel på, at produkter i simpelt design godt kan tildeles beskyttelse. Dette også til trods for, at moden inden for stel på daværende tidspunkt var - og muligvis fortsat er - simpelt design, brug af spættet glasur og jordfarver.

Med Østre Landsrets brug af ordene "bevidst tilstræbt nærgående efterligning" er dommen ligeledes med til at understrege, at sagsøgtes kendskab til originalproduktet kan have betydning for sagens udfald. Det må i hvert fald synes at være tilfældet i denne sag, hvor Christian Bitz forud for design af Bitz-stellet blandt andet havde anvendt Würtz' Skjalm P-stel i madprogrammer og kogebøger samt besøgt Würtz' keramikværksted. 

Det formodede forudgående kendskab til Würtz' produkter var dog ikke nok til at statuere krænkelse i forhold til det videreudviklede Bitz-stel, hvilket stemmer overens med Sø- og Handelsrettens afgørelse af sagen og den øvrige retspraksis på området, som generelt synes at tildele en snæver beskyttelse af boliginteriør, hvortil mulighederne for variation i fremtoning er begrænsede (hvilket må siges at være tilfældet for service). 

Spørgsmålet om udmåling af erstatning og godtgørelse står fortsat ubesvaret hen, idet Sø- og Handelsretten først tager stilling hertil ved senere afgørelse.

Læs landsrettens dom 

Læs nærmere om bogen "Produktefterlignigner i praksis" på Plesners hjemmeside og på DJØFs hjemmeside.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret