De nye danske investeringsscreeningsregler er nu trådt i kraft

Den nye danske lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark finder anvendelse på relevante investeringer og aftaler, der gennemføres fra 1. september 2021. En lang række investeringer i og aftaler med danske virksomheder vil fremover kræve forudgående tilladelse. Manglende tilladelse medfører risiko for, at en investering kræves afviklet, eller at en aftale erklæres ugyldig.

Folketinget vedtog den 4. maj 2021 den første generelle danske lov om screening af udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark.

Loven indebærer, at en lang række investeringer i og aftaler med danske virksomheder og andre enheder foretaget af "udenlandske investorer", hvilket både omfatter udenlandske virksomheder og statsborgere og danske virksomheder og enheder underlagt udenlandsk kontrol eller indflydelse, fra den 1. september 2021 vil kræve forudgående tilladelse fra Erhvervsstyrelsen ("ERST") eller Erhvervsministeren. 

Loven indebærer endvidere, at andre investeringer i og aftaler med danske virksomheder frivilligt kan anmeldes til ERST, og at investeringer og aftaler, som ikke anmeldes, i op til 5 år efter gennemførelsen kan blive undersøgt af ERST eller Erhvervsministeren og potentielt kræves afviklet. 

Plesner har tidligere beskrevet loven og de tilhørende bekendtgørelser her og her

Lær mere om reglerne, når Dansk Erhverv afholder gratis webinar den 13. september 2021 kl. 13-15 med oplæg fra blandt andet Plesner. Tilmelding kan ske her

Yderligere information om reglerne samt anmeldelsesskemaer til brug for ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af investeringer og aftaler samt anmodning om såkaldt "præ-screening" af påtænkte investeringer og aftaler kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside her

Oplysningerne og anmeldelsesskemaerne er også tilgængelige på engelsk her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret