Erhvervsministeriet lancerer IP-handlingsplan

Erhvervsministeriet har lanceret en IP-handlingsplan, der har til formål at skabe bedre rammer om danske virksomheders anvendelse af immaterialrettigheder. 

Erhvervsministeriets IP-handlingsplan opstiller fire indsatsområder, der skal bidrage til at opnå IP-handlingsplanens målsætninger:

  1. Værdiskabelse via IP-rettigheder, 
  2. Et fair, effektivt og velfungerende IPR-system, 
  3. Internationalt engagement, og
  4. Kendskab til IP-rettigheder 

Værdiskabelse via IP-rettigheder

Af konkrete initiativer inden for indsatsområdet "Værdiskabelse via IP-rettigheder" kan bl.a. nævnes, at Erhvervsministeriet vil støtte en patentvoucherordning, hvor små- og mellemstore virksomheder kan få økonomisk støtte til at udtage patenter. Derudover lanceres et såkaldt IP Marketplace; en platform, der skal øge samarbejde og udveksling af IP-rettigheder mellem universiteter, virksomheder og iværksættermiljøer.

Det er forhåbningen, at det nye IP Marketplace vil skabe bedre rammer for køb, salg og licensering af IP-rettigheder. Derudover etableres to IPR-informationscentre i København og Ikast, der bl.a. skal give iværksættere, virksomheder og forskere vejledning om IP-rettigheder samt vejledning om forretningsmæssigt potentiale og muligheder for adgang til økonomisk støtte. 

Et fair, effektivt og velfungerende IPR-system

Inden for indsatsområdet "Et fair, effektivt og velfungerende IPR-system" vil Erhvervsministeriet bl.a. udbrede en såkaldt fast-track patentordning, hvor virksomheder inden for brancher, hvor innovation sker i højt tempo (f.eks. tech- og gamingindustrien), kan udtage patenter på kun 6-10 måneder, hvilket er mere end en halvering af udstedelsestiden for danske patenter.

Derudover vil Erhvervsministeriet bl.a. afdække markedet for IP-forsikringer med henblik på at identificere barrierer for små virksomheders brug af IP-forsikringer. 

Internationalt engagement

Inden for indsatsområdet "Internationalt engagement" vil Erhvervsministeriet bl.a. arbejde for en hurtig ikrafttræden af enhedspatentet og den fælles patentdomstol ("UPC"). Som Plesner tidligere har beskrevet, er de store barrierer for UPC's ikrafttræden - der har holdt UPC-projektet på pause siden 2016 - nu fjernet. UPC forventes at begynde omkring 1. januar 2023. Mere information om UPC kan findes på Plesners temaside om UPC. Erhvervsministeriet viser dermed, at der stadig er dansk opbakning til en hurtig ikrafttræden af UPC. Derudover vil Erhvervsministeriet bl.a. arbejde for at få et stærkt dansk aftryk på den kommende EU-designreform. 

Kendskab til IP-rettigheder

Inden for indsatsområdet "Kendskab til IP-rettigheder" vil Erhvervsministeriet iværksætte en række initiativer, der skal udbrede kendskabet til immaterialrettigheder hos bl.a. små- og mellemstore virksomheder og på uddannelsesinstitutionerne.  

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret