Nyt fra Medicinrådet: Fra 1. juni 2022 skal revurderinger ske efter QALY-modellen

Medicinrådet har netop annonceret, at fra 1. juni 2022 vil rådets revurderinger ske efter de nye vurderingsmetoder, hvilket omfatter brug af QALY. Det bliver gældende, uanset hvornår den oprindelige anbefaling blev udarbejdet.

Medicinrådets nye vurderingsmodeller blev taget i brug fra 1. januar 2021. Modellerne inkluderer brug af QALY-metoden, hvorved livskvalitetsdata indgår systematisk ved vurdering af et lægemiddels værdi for patienterne. QALY refererer til kvalitetsjusterede leveår og er et standardiseret mål, der kombinerer patienters livskvalitet og overlevelse i ét tal.

De nye vurderingsmodeller - og dermed QALY-metoden - anvendes for ansøgninger, hvor en anmodning om vurdering af et lægemiddel er indsendt fra den 1. januar 2021. 

Fra 1. juni 2021 skal revurderinger af anbefalinger ligeledes ske efter de nye vurderingsmodeller, uanset hvornår den oprindelige anbefaling er udarbejdet. 

Ønskes efter 1. juni 2022 en revurdering af en anbefaling, som er vurderet efter den tidligere metode, skal der indsendes en ny ansøgning - som dog skal følge de nye metoder, indbefattende en QALY-vurdering.

Læs Medicinrådets nyhed om revurderinger efter de nye vurderingsmodeller/QALY-metoden

Læs Medicinrådets tidligere nyhed om godkendelsen af den nye QALY-model

Læs Plesners tidligere nyhed om implementering af QALY 

Læs Plesners tidligere nyhed om QALY-modellen

Seneste nyt om Life Science

Life Science