Forlængelse af forsøgsordningen for medicinsk cannabis

Folketinget har vedtaget en forlængelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis frem til den 31. december 2025 samt gjort forsøgsordningen permanent i forhold til dyrkning af medicinsk cannabis.

Den nuværende forsøgsordning med medicinsk cannabis stod til at ophøre den 31. december 2021. Folketinget har dog videreført forsøgsordningen hvorefter læger kan ordinere medicinsk cannabis frem til den 31. december 2025. Det er ligeledes vedtaget, at Sundhedsministeriet foretager en evaluering af forsøgsordningen inden udgangen af 2024.

Folketinget har hertil gjort forsøgsordningen permanent for så vidt angår virksomheders fremstilling af cannabis. Det fremgår af den bagvedliggende aftale om videreførelse af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, at formålet hermed er at skabe afklaring og sikkerhed for de investeringer, der er foretaget i branchen. Sundhedsministeriet vil inden udgangen af 2024 foretage en evaluering af den permanente ordning. 

Af ændringsloven fremgår ligeledes, at Lægemiddelstyrelsen nedsætter en referencegruppe for dyrkning m.v. af cannabisprodukter til eksport, der ifølge forarbejderne giver adgang til at have en tæt dialog mellem myndigheder, lægefaglige eksperter, patientrepræsentanter og industrien om udmøntningen af loven og eventuelle udfordringer, der måtte opstå. Ændringsloven indeholder ligeledes ændring i reglerne for tilskud.

Se Plesners tidligere nyhed om forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Se ændringslovene her og her.

Seneste nyt om Life Science

Life Science