Forretningshemmeligheder misbrugt af konkurrent. Forbud, tilbagekaldelse og erstatning på 4 mio. kr.

Østre Landsret fastslår, at en dansk virksomhed havde misbrugt en finsk virksomheds forretningshemmeligheder. Samtlige versioner af den danske virksomheds produkter (udviklet fra 2016-2019) var udviklet ulovligt. Plesner repræsenterede den finske virksomhed.

Valmet Automation Inc. (Valmet) lancerede i 2012-2013 en række apparater til kemisk analyse. I 2015 blev en række tidligere Valmet-medarbejdere ansat hos EMCO Controls A/S (Emco). I 2016 lancerede Emco en række apparater, der udførte samme funktioner som Valmets apparater. Emcos produkter blev løbende opdateret fra 2016-2019.

I 2020 dømte Sø- og Handelsretten Emco for ulovligt at have brugt Valmets forretningshemmeligheder. Der blev nedlagt forbud, og Emco skulle betale 2 mio. kr. i erstatning. Vi henviser til vores insight fra 2020 og dommen

Sø- og Handelsretten fremhævede bl.a., at måleafvigelserne mellem Valmets og Emcos produkter var væsentligt mindre, end der kunne forventes mellem konkurrerende parters apparater udviklet uafhængigt af hinanden, og at Emcos produkter indeholdte de samme tre software-bugs, som fandtes i Valmets produkter.

Emco blev dog kun dømt for produkter med softwareversioner fra 2016 - maj 2017. Retten mente ikke, at Emcos 9 senere versioner (fra november 2017 - april 2019) fortsat drog fordel af Valmets forretningshemmeligheder.

Emco ankede dommen og påstod frifindelse. Valmet fastholdt, at alle versioner af Emcos produkter var ulovlige, idet Valmet mente, at de senere versioner blot byggede ovenpå de tidligere versioner.

Den 21. januar 2022 stadfæstede Østre Landsret dommen, men mente til forskel fra Sø- og Handelsretten, at også de senere versioner (2017-2019) udnyttede Valmets forretningshemmeligheder. 

Landsretten nedlagde derfor forbud mod samtlige de omstridte versioner (2016-2019) og erstatningen blev hævet til DKK 4 mio. Emco skulle samtidig tilbagekalde sine produkter fra sine koncernforbundne selskaber, grossister og kunder.

Dommen er interessant, fordi den viser, at videreudviklinger af et produkt, der oprindeligt er baseret på uretmæssig brug af en forretningshemmelighed, også er uretmæssig, selv om en række af videreudviklingerne er foretaget over adskillige år.

Læs Østre Landsrets afgørelse af 21. januar 2022  

Afgørelsen kommer i forlængelse af to andre afgørelser fra Sø- og Handelsretten om forretningshemmeligheder. Læs vores omtale af Oticon-dommen fra 14. september 2020 og omtalen af OK-dommen fra 4. januar 2022

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret